Formes de pagamentEl pagament del preu dels productes es realitzarà mitjançant alguna de les formes indicades a continuació:

1) Pagament mitjançant targeta de crèdit. El client accedirà a la pasarel·la de pagament segur Redsys de Banc Sabadell.

2) Pagament mitjançant transferència bancària. El client haurà de realitzar una transferència bancària pel total de l’operació al compte indicat pel venedor. S’estableix un període màxim de set dies laborals a comptar de la confirmació de la comanda per rebre l’import. Si transcorregut aquest termini la transferència no s’ha fet efectiva, la comanda serà anul·lada automàticament i el contracte s’entendrà resolt. El client haurà d’indicar en la transferència les següents dades:

– DNI o NIF i nom de la persona física o jurídica a la qual haurà de facturar la comanda.

– Direcció de facturació si és diferent de la de lliurament, CP, localitat, província i telèfon de contacte.

– Número de comanda, assignat automàticament pel sistema en acabar el procés de compra.

– Indicar com a beneficiari de la transferència a PONYS CALÇATS, SL

3) PayPal. El pagament mitjançant aquesta plataforma es realitzarà seguint l’operativa d’aquesta companyia, consentint el comprador el tractament de dades que aquesta realitzi segons el que especifica la seva política de privacitat: (https://cms.paypal.com/es/cgi-bin/marketingweb?cmd= _render-content & content_ID=ua/Privacy_full&locale.x=es_ES)